top of page
Familierecht

 

Verwarrend kan het overkomen, familierecht, gelukkig is het breder dan het woord doet denken. Onder het familierecht verstaan we alles wat op u persoonlijk van toepassing is. Vaak staan we hier niet bij stil maar wij als notariskantoor attenderen u erop dat het belangrijk is om na te denken over de toekomst. 

Samen verder

Als u gaat samenwonen of al een tijdje samenwoont, doet u dat misschien nog zonder contract. Misschien twijfelt u of u wilt samenwonen of juist wilt trouwen. Of u denkt aan de mogelijkheid om u bij de gemeente te laten registreren als partners. In de wet is voor gehuwden en geregistreerd partners al veel geregeld, voor samenwonenden niet. Zij zullen deze zaken onderling moeten regelen.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract wordt met u, uw partner en de notaris een aantal gegevens vastgelegd. Denkt u eens aan uw nabestaandenpensioen, uw persoonlijke bezittingen of wilt u dat uw partner in de gezamenlijk aangekochte woning kan blijven wonen? Hoeveel erfbelasting moet er dan betaald worden? Genoeg redenen om hiervoor een samenlevingscontract op te stellen.

Stel fietst samen
Trouwfeest

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Misschien heeft u een onderneming of gaat u een onderneming starten en wilt u risico’s uitsluiten. Het kan ook zijn dat een van u meer vermogen heeft dan de ander of misschien heeft u  al kinderen uit een eerdere relatie. In al deze gevallen kunt u in overleg met ons huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opmaken. De keuze tussen gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u het beste maken vóór u bij de gemeenteambtenaar staat.

Blik naar de toekomst

Testament

BRANDING

Hebt u kinderen of is er een kind op komst dan kan het een reden zijn om een testament te maken. Zeker voor ongehuwde partners is dit erg belangrijk! Als u namelijk niets heeft geregeld is uw kind uw enige erfgenaam en krijgt hij of zij uw vermogen, uw partner doet dan niet mee. Als u testamenten maakt met uw partner zal er waarschijnlijk ook een samenlevingscontract gemaakt moeten worden.

Ook voor gehuwden met kinderen heeft de wet niet alles geregeld en zijn er genoeg redenen voor een testament. Overigens is het zo dat als u getrouwd bent en geen kinderen of testament heeft, bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot diens familie al het vermogen erft. De familie van degene die als eerste is komen te overlijden blijft dan met lege handen achter.

 

Door het maken van een testament beschermt u uw partner. Hoe ver die bescherming precies gaat, hangt af van uw wensen.

StockSnap_2Q8CXYKKAZ.jpg
Teken de huurovereenkomst

Wijzigen of herroepen

BRANDING

Een testament kan altijd worden gewijzigd of ingetrokken. Ook voor een intrekking is de notaris nodig. Van de herroeping of het nieuwe testament wordt door ons mededeling gedaan aan het Centraal Testamentenregister, zodat altijd te achterhalen is of er een testament is gemaakt.

Als we nadenken over uw toekomst komt er al gauw bij ons de vraag naar boven of u een testament heeft. Wij leggen u graag uit wat er gebeurt als u geen testament heeft en hoe de wet het dan voor u geregeld heeft. Daarnaast bekijken wij samen met u wat door het maken van een testament geregeld kan worden. In dit testament kan onder meer worden vastgelegd wie welke spullen uit uw nalatenschap zal ontvangen en wie de zaken voor u regelt als u er niet meer bent.

bottom of page