Onroerend goed

Een huis met een tuin, een bedrijfspand en de bijbehorende parkeerplaats of een fabriek en zijn magazijn, dit zijn allemaal onroerende goederen. De eigendom van deze goederen kan belast zijn met juridische zaken zoals bijvoorbeeld een hypothecaire lening. Om ervoor te zorgen dat deze goederen correct worden overgedragen wordt de eigendom vastgelegd in een register. Wij als notariskantoor zijn verantwoordelijk voor het overdragen van deze goederen en het raadplegen van de diverse registers. Binnen het onroerend goed hebben wij de volgende specialisme;

Bestaande bouw

Wij zijn al jaren actief in het begeleiden van verkopen uit de particuliere sector. We hebben op dit gebied dan ook veel ervaring. Zo zijn wij in staat om alles in goede banen te leiden vanaf de verkoop van een vrijstaande- of recreatiewoning tot aan een appartement of studio. In het laatste hebben wij veel expertise in het afwikkelen van zaken als het gaat om de waardebepaling voor de overdracht vanuit de vereniging van eigenaars. Tevens kunnen wij u adviseren hoe deze vereniging van eigenaars werken en welke rechten en plichten u hierbinnen heeft.

 

Nieuwbouw

Veel nieuwprojecten in de stad Groningen zijn de afgelopen jaren door ons team begeleid. De “oude” locatie van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep en de Prinsenstraat met de parkeergarage aan de Rademarkt, de Stoker en de Brander naast het Euroborg stadion, meerdere projecten in de wijken Ter Borgh, Reitdiep, de Grunobuurt, Meerstad, Paddepoel, Voermanhaven, ZON I en II).

 

Nieuwbouwprojecten vereisen een zorgvuldige voorbereiding. Deze voorbereidingen bestaat uit de analyse van de bouwkundige aspecten (zowel van de woningen als van de infrastructuur), de specifieke eisen van een beeld- kwaliteitsplan en de organisatie van het burenrecht (erfdienstbaarheden).

 

Daarbij dienen de fiscale aspecten goed in beeld te worden gebracht. De kopers worden door ons individueel in de gelegenheid gesteld om verschillende aspecten van het kopen van de nieuwbouw woningen te bespreken. Ook specifieke aspecten van de financiering van de nieuwbouwwoning, zoals een overbrugging en het functioneren van het bouwdepot, wordt door ons in een informatief gesprek besproken.

 

CPO

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In de stad Groningen hebben wij veel ervaring opgedaan bij de begeleiding van CPO-projecten. Het eerste project “De Nieuwe Linie”, een CPO-initiatief dat door KUUB werd begeleid, dateert al weer van het begin van deze eeuw. Sindsdien zijn talrijke CPO-projecten in de stad Groningen en in de directe omgeving gerealiseerd.  

Bij de realisering van CPO-projecten is een goede informatievoorziening tussen de kopers en de begeleiders van groot belang. De besluitvorming en de voortgang van de processen van projecten, die bij CPO-projecten door de kopers zèlf dienen worden gerealiseerd, dienen goed op elkaar te worden afgestemd. Hierbij kan worden gedacht aan de procedures voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning, maar ook aan de afspraken met de aannemer, het opstellen van de koop-/aannemingsovereenkomsten of de financiering van de nieuwbouw.

Bedrijfsvastgoed

Bedrijfsvastgoed, waaronder wordt begrepen kantoorgebouwen, bedrijfsruimten, winkelruimten en daarbij behorende voorzieningen, kent eigen specifieke aspecten. 

 

Hierbij kunnen specifieke afspraken noodzakelijk zijn voor situaties waarin parkeervoorzieningen op een klantvriendelijke wijze aan de gebruikers van kantoren of het winkelende publiek worden aangeboden. Dergelijke afspraken ten aanzien van de inrichting en het gebruik van deze voorzieningen worden dan vastgelegd in zogeheten parkeermanagement overeenkomsten. 

 

Bij verschillende vormen van gebruik (bijvoorbeeld woningen boven winkelruimten) worden ook specifieke regelingen van beheer en onderhoud vastgelegd in een akte van splitsing in appartementsrechten. Op deze wijze kan goed onderhoud van de panden worden gewaarborgd.

 

In andere gevallen worden juridische (eigendoms-)vormen met elkaar gecombineerd. Dit wordt “stapelen” van rechten genoemd.

 

Onderwijs

Ariën Nielsen is als notaris nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van nieuwe eigendoms- en gebruiksstructuren voor de samenwerking van verschillende vormen van onderwijs. Zo heeft hij  aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van de juridische structuur van de "Campus Winschoten" en het prachtige gebouw van "Beroepsonderwijs Stadskanaal" aan de sportparklaan in Stadskanaal. 

Infra

Met infra vastgoed wordt het vastleggen van eigendomsrechten van kabels, leidingen en netwerken in de grond bedoeld. Dit is een specialistisch juridisch gebied, dat bestaat uit het vestigen van rechten van opstal of het registreren van ondergrondse netwerken. Ook op dit terrein heeft Ariën Nielsen de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan.