top of page

Onroerend goed

Een huis met een tuin, een bedrijfspand en de bijbehorende parkeerplaats of een fabriek en zijn magazijn, dit zijn allemaal onroerende goederen. De eigendom van deze goederen kan belast zijn met juridische zaken zoals bijvoorbeeld een hypothecaire lening. Om ervoor te zorgen dat deze goederen correct worden overgedragen wordt de eigendom vastgelegd in een register. Wij als notariskantoor zijn verantwoordelijk voor het overdragen van deze goederen en het raadplegen van de diverse registers. 

Bestaande bouw

Wij zijn al jaren actief in het begeleiden van verkopen uit de particuliere sector. We hebben op dit gebied dan ook veel ervaring. Zo zijn wij in staat om alles in goede banen te leiden vanaf de verkoop van een vrijstaande- of recreatiewoning tot aan een appartement of studio. In het laatste hebben wij veel expertise in het afwikkelen van zaken als het gaat om de waardebepaling voor de overdracht vanuit de vereniging van eigenaars. Tevens kunnen wij u adviseren hoe deze vereniging van eigenaars werken en welke rechten en plichten u hierbinnen heeft.

Rijtjeshuizen
Het eiland - vierkant.jpg

Nieuwbouw

Veel nieuwprojecten in de stad Groningen zijn de afgelopen jaren door ons team begeleid. De “oude” locatie van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep en de Prinsenstraat met de parkeergarage aan de Rademarkt, de Stoker en de Brander naast het Euroborg stadion, meerdere projecten in de wijken Ter Borgh, Reitdiep, de Grunobuurt, Meerstad, Paddepoel, Voermanhaven, ZON I en II etc.).

 

Nieuwbouwprojecten vereisen een zorgvuldige voorbereiding. Deze voorbereidingen bestaat uit de analyse van de bouwkundige aspecten (zowel van de woningen als van de infrastructuur), de specifieke eisen van een beeld- kwaliteitsplan en de organisatie van het burenrecht (erfdienstbaarheden).

 

Daarbij dienen de fiscale aspecten goed in beeld te worden gebracht. De kopers worden door ons individueel in de gelegenheid gesteld om verschillende aspecten van het kopen van de nieuwbouw woningen te bespreken. Ook specifieke aspecten van de financiering van de nieuwbouwwoning, zoals een overbrugging en het functioneren van het bouwdepot, wordt door ons in een informatief gesprek besproken

Bedrijfsvastgoed

Bedrijfsvastgoed, waaronder wordt begrepen kantoorgebouwen, bedrijfsruimten, winkelruimten en daarbij behorende voorzieningen, kent eigen specifieke aspecten. 

 

Hierbij kunnen specifieke afspraken noodzakelijk zijn voor verschillende situaties  bijvoorbeeld parkeervoorzieningen of een akte van splitsing in appartementsrechten met woningen en winkels. Dergelijke afspraken ten aanzien van de inrichting en het gebruik van deze voorzieningen worden dan vastgelegd in een (notariële) overeenkomst.

 

Wij kunnen u helpen voor het juist begeleiden met deze vraagstukken en helpen correct opstellen van overeenkomsten. 

Heeft u een lastig vraagstuk waar u juridisch advies over wilt omtrent het bedrijfsvastgoed?

Klik dan op onderstaande button voor het maken van een afspraak!

 

Modern gebouw
chalkboard Tekeningen

Onderwijs

Ariën Nielsen is als notaris nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van nieuwe eigendoms- en gebruiksstructuren voor de samenwerking van verschillende vormen van onderwijs.

Zo heeft hij aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van de juridische structuur van de "Campus Winschoten" en het prachtige gebouw van "Beroepsonderwijs Stadskanaal" aan de sportparklaan in Stadskanaal. 

Arbeiders bij Installatie van het gas

Infra

Met infra vastgoed wordt het vastleggen van eigendomsrechten van kabels, leidingen en netwerken in de grond bedoeld. Dit is een specialistisch juridisch gebied, dat bestaat uit het vestigen van rechten van opstal of het registreren van ondergrondse netwerken. Ook op dit terrein heeft Ariën Nielsen de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. 

bottom of page